Nainstalujte si:
       

Překlad feed line


feed line = přívodní vedení; přívodní větev; napájecí vedení; napájecí větev; nabíjecí mechanizmus
petrol feed line = vedení benzinu; benzinové potrubí; palivové potrubí;

Překlad feed line z webu:
Every feed line was clogged;  Byl to prach!

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfeed pipe   feed pump   feedback   feedback control   feeder   feedforward   feeding   feeler