Nainstalujte si:
       

Překlad feeble


feeble = slabý; vetchý; mdlý; nejasný; slabost (zast.); chabý; sotva znatelný; slabůstka (zast.); matný; mátoživý; mátožný; ochablý; nanicovatý; slabomyslný
grow feeble = umdlévat; ochabnout;

Překlad feeble z webu:
Even feeble minds need a motive.  I slaboduchá mysl musí mít přece nějakej motiv.
It was a feeble attempt at a joke.  Byl to chabý pokus o žert.
The dawn was a feeble one.  Soumrak teprve začínal.
They hit me with the most feeble blast, just knocked me out, right?  Naprali do mě nejslabší dávku, jenom mě omráčili.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfeed line   feed pipe   feed pump   feedback   feedback control   feeder   feedforward   feeding