Nainstalujte si:
       

Překlad features


features = rysy (2. p.); vlastnosti; uvádí; vzhled; tahy; uvádějící (4. p.)
additional features = přidané vlastnosti; další vlastnosti;
advanced features = pokročilé funkce; pokrokové prvky (motoru);
auto features = vybavení automobilu; autovýbava;
distinctive features = zvláštní aspekty; charakteristické rysy;

Překlad features z webu:
His features darkened.  Rysy ve tváři mu ztuhly.
Then his features smoothed.  Potom se mu rysy obličeje obět uklidnily.
The problem presents features of interest, said he.  Problém má některé zajímavé aspekty, řekl.
He turned his scarred features towards her.  Gladiátor k ní obrátil svůj zjizvený obličej.
I may even say exceptional features of interest.  Dokonce se zdá, že mimořádně zajímavé.
Understanding and sadness crossed the medic's features simultaneously.  Výraz ošetřovatele zaznamenal současně pochopení i smutek.
Its face was fixed once more, its features exquisite in their joy.  Jeho obličej se zase znovu ustálil.
The screen cleared and the familiar and loathsome features appeared.  Obrazovka se vyjasnila a na ní se objevily známé a nechutné rysy.
He knelt beside the bed and studied the fading features on the pillow.  Poklekl vedle postele a zkoumal povolující se rysy na polštáři.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfed-up   feeble   feed line   feed pipe   feed pump   feedback   feedback control   feeder