Nainstalujte si:
       

Překlad favour with


favour with = poctít (čím); přízeň s; potěšit (4. p.); příznivý
curry favour with = umět to s; dolízat k; be in favour with = mít dobré oko u;
favourable   feather   feature   features   fed-up   feeble   feed line   feed pipe