Nainstalujte si:
       

Překlad favor


favor = laskavost; přízeň; příznivý


Překlad favor z webu:
You favor the truth.  Ale vy přece dáváte přednost pravdě, ne?
Thank for favor ...  Díky za laskavost...
What will the favor be?  A jaká bude cxíměna?
He owes you a favor or two.  Dědek mi dluží nějakou tu službičku.
We did the zoo a favor with the film.  Pomohli jsme jim tím filmem.
Now, he said, what is the favor you wish to ask?  Nuže, podíval se na mě, jaké je tvé přání?
I'll try to remember to return the favor someday.  Nezapomenu ti tuhle laskavost někdy oplatit.
You see what we can do when circumstances favor us?  Vidíte, co dokážeme, když jsou nám okolnosti příznivé?
If we do, just remember you owe us a favor someday.  A jestli jo, pak pamatuj, že nám dlužíš malou službičku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfavour   favour with   favourable   feather   feature   features   fed-up   feeble