Nainstalujte si:
       

Překlad fauna


fauna = fauna; zvířena; zvířectvo; živočišstvo; týkající se fauny
continental fauna = pevninská zvířena; kontinentální zvířena;
soil fauna = zooedafon; půdní fauna;

Překlad fauna z webu:
Fauna, for instance.  Fauna, kupříkladu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfavor   favour   favour with   favourable   feather   feature   features   fed-up