Nainstalujte si:
       

Překlad fault


fault = chyba; porucha (závada); kritizovat; vada; kaz; poškození; vina; omyl; nedopatření; přestupek; ztráta (v tenise); rozsedlina (geol.); zlom (geol.); závada (poruchový stav); nedostatek; hřích; chybné podání (v tenise); ztracená stopa (myslivecky); pokles
design fault = poruchový stav způsobený konstrukcí; konstrukční závada;
earth fault = zemní zkrat; zemní spojení;
find fault = vytýkat chyby; kritizovat; nepříznivě kritizovat; najít chybu;
fortuitous fault = náhodná porucha; přechodná porucha;

Překlad fault z webu:
The fault is mine.  Vše má jen chyba jest.
And whose fault is that?  A čí je to vina?
That's not his fault of course.  Není to ovšem jeho chyba.
Don't take on any fault in this.  Nemáš na tom žádnou vinu.
No doubt about who's at fault here?  Nejsou žádné pochybnosti, kdo tu nehodu zavinil?
I shouldn't think that anyone will fault yours.  Nemyslím, že by se někdo odvážil kritizovat tvoje rozhodnutí.
I accepted all this without a protest, the fault is mine.  Snášel jsem to všechno bez námitek, je to má chyba.
I counted too much on them, and therefore the fault is mine.  Příliš jsem na ně spoléhal, a proto je to jen a jen moje vina.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfault signal   fauna   favor   favour   favour with   favourable   feather   feature