Nainstalujte si:
       

Překlad fatigue


fatigue = únava (též materiálu); vyčerpanost; namáhavý úkol; unavit; unavit se (materiál); obtěžovat; vyčerpat; únavový jev; pomocné manuální práce; práce; projev únavy; kasárenské práce; pořádkový trest; přetažení; vyčerpání; obtížná práce; manuální úkol
bunk fatigue = povalování na posteli přes den; odpočívání;
combat fatigue = vyčerpání bojem; bojovat s únavou;
corrosion fatigue = korozní únava; únava z koroze;
visual fatigue = unavit; vyčerpat; zraková únava;

Překlad fatigue z webu:
Fatigue was setting in.  Začínali pociťovat únavu.
His fatigue was almost overwhelming him.  Byl tak unavený, že už nemohl dál.
A heavy fatigue held me down on the bed, immobilizing me.  Drtivá únava mě držela na posteli, znehybňovala mě.
The shock and fatigue were evident.  Na všech bylo vidět šok a únavu.
The sleep of sheer fatigue came on them suddenly.  V naprostém vyčerpání brzy upadli do spánku.
He fought down the sick fatigue that gripped his muscles.  Přemohl skličující únavu, která mu svírala svaly.
It would not be long surely, before fatigue overcame it:  Jistě nebude trvat dlouho, než ho zdolá únava:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfatty   fault   fault signal   fauna   favor   favour   favour with   favourable