Nainstalujte si:
       

Překlad father


father = otec (též círk.); praotec; předek; plodit; zplodit; být otcem (3. p.); být autorem (čeho); být původcem (2. p.); obvinit; senior; svalit na; doyen; pečovat; přijmout zodpovědnost za; velitel jednotky; páter; otcovský; otcovsky vládnout; otcův
adoptive father = přisvojitel; osvojitel; adoptivní otec;
nursing father = opatrovník; pěstoun;

Překlad father z webu:
Father and son.  Otec a syn.
His father wanted!  Jeho otec chtěl!
But your father did?  Ale váš otec ano?
Why did your father do that?  Proč to tvůj otec udělal?
Yes, you're right, his father had said.  Jasně že ne!
Let's get to work, my father said.  Jdeme do práce, rozhodl můj otec.
I helped him to shove my father aside.  Pomohl jsem mu sesadit otce.
He had failed to do what a father must do.  Nesplnil to, co musí otec splnit.
So famous a son of so famous a father must have an opinion.  Vždyť jsme mezi přáteli.
My dad was a fisherman and so was his father before him.  Můj táta byl rybář, a jeho otec taky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfatigue   fatty   fault   fault signal   fauna   favor   favour   favour with