Nainstalujte si:
       

Překlad faster


faster = rychleji (2.st.); rychlejší; upínač; upevňovač; nejrychlejší
much faster = mnohem rychleji; mnohem rychlejší;

Překlad faster z webu:
Faster and higher.  Rychleji a výš.
It's faster than the nerveconduction velocity.  Je rychlejší než vedení vzruchu v nervu.
I dug faster instead.  Radši jsem kopal rychleji.
I can scribble faster than this!  Ale já píšu rychleji!
The pulses were coming faster and faster.  Pulzy přicházely stále rychleji.
Thorin had been caught much faster than they had.  Thorin byl chycen daleko rychleji než oni.
Just the same old stuff in faster cars and smellier air.  Staré známé v rychlejších autech a smradlavějším vzduchu.
More blood is coming out of her, faster and harder now;  Ještě víc krve vytéká z pod ní, teče teď silněji a rychleji;
It's a bigger problem because the game is faster and more complicated.  Jenom je to těžší, protože ta hra je rychlejší a složitější.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfastness   father   fatigue   fatty   fault   fault signal   fauna   favor