Nainstalujte si:
       

Překlad fashion


fashion = móda; tvar; módní; střih; způsob; zvyk; podoba; chování; styl; druh (lidí ap.); vytvořit; modelovat; zpracovat; utvářet; dát tvar; upravit; dát formu; přetvořit; opravit; modifikovat; tvořit; být součástí; přizpůsobit; návyk; dát něčemu tvar; utvořit
in fashion = moderní; módní; v módě; after a fashion = jakž takž;
be the fashion = být moderní;
come into fashion = stát se moderním;
in seriatim fashion = seriově;
in the fashion = moderní;
lead the fashion = udat tón; z módy; nemoderní;

Překlad fashion z webu:
The fashion of shooting is this:  Způsob střelby je tento:
These glasses, are they a fashion where she comes from?  Ty brýle, to je móda tam u nich?
But that's the pernicious influence of fashion for you.  Ale takový zhoubný vliv má na nás móda.
Micro skirts had just come back into fashion then.  Tehdy se zrovna vrátily do módy minisukně.
He had seen people made rigid in such a fashion before, he claimed.  Viděl už lidi postižené podobnou strnulostí, jak prohlašoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfastener   fastening   faster   fastness   father   fatigue   fatty   fault