Nainstalujte si:
       

Překlad fascine


fascine = ha; otep prutů; výhon; vyztužovat hatěmi; fašina; haový válec; haový váleček; haoví
water fascine = ponořovací ha; ha do vody;
fashion   fastener   fastening   faster   fastness   father   fatigue   fatty