Nainstalujte si:
       

Překlad farmer


farmer = rolník; farmář; sedlák; zemědělec; hospodář; nájemce; pachtýř; vychovatel cizích dětí ve vlastní rodině; zelenáč (začátečník); venkovský balík; křupan; pečovatel; statkář; farmářský; pěstitel; rolnictví; nájemce půdy; farmářka; farmářka
co-operative farmer = družstevní zemědělec; družstevník;
stock farmer = dobytkář; chovatel dobytka;
truck farmer = zelinář; pěstitel zeleniny;

Překlad farmer z webu:
The farmer smiled at her, then slipped behind them.  Farmář se na ni usmál a pak zůstal daleko za nimi.
Was he a farmer somewhere?  Hospodařil někde?
The bear slaughtered a young farmer and his family.  Ten medvěd zabil jednoho mladýho sedláka a jeho rodinu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfarming   fascia   fascine   fashion   fastener   fastening   faster   fastness