Nainstalujte si:
       

Překlad farewell


farewell = rozloučení; rozchod; sbohem!; sbohem; slavnost na rozloučenou; rozloučit se; dát sbohem; na rozloučenou; rozloučkový; adieu; loučení; večírek na rozloučenou
bid farewell = přát šťastnou cestu; dát sbohem;

Překlad farewell z webu:
Garcia left a farewell message.  Garcia nechal poselství na rozloučenou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfarmer   farming   fascia   fascine   fashion   fastener   fastening   faster