Nainstalujte si:
       

Překlad far gone


far gone = daleko pokročilý; pokročilý (daleko, nemoc); opilý; pozdě do noci
too far gone = příliš daleko zašlý; neopravitelný (vůz);

Překlad far gone z webu:
They were too far gone in death.  Už postoupily příliš daleko směrem k smrti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfarewell   farmer   farming   fascia   fascine   fashion   fastener   fastening