Nainstalujte si:
       

Překlad far from


far from = daleko od; vůbec ne; daleko odsud
be far from = být daleko od; mít daleko do;

Překlad far from z webu:
Far from it.  Zdaleka ne.
How far from the hole?  Jak daleko mohl být od té díry?
Nice and far from any place.  Je to tam pěkné a daleko odevšad.
It was not far from me at all.  Nebyla ode mě rozhodně daleko.
Our country is too far from here.  Má země leží daleko odsud.
He was not a recluse far from it.  Nestal se z něho samotář v žádném případě.
They were alone with the regul, far from help.  Byli sami s regulem daleko od jakékoli pomoci.
Surely, said the she'pan, we are not far from that point.  Jistě, pravila she'pan, nejsme daleko od tohoto okamžiku.
You know, the one killed by muggers not far from here.  Zabili ho nedaleko odsud.
But the face at his feet was male, and far from innocent.  Ale obličej u jeho nohou patřil muži a byl dalek nevinnosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfar gone   farewell   farmer   farming   fascia   fascine   fashion   fastener