Nainstalujte si:
       

Překlad far away


far away = daleko; v nedohlednu; vzdálený; příliš daleko vzadu


Překlad far away z webu:
How far away is it?  Jak je daleko?
They're too far away to mount an attack.  Jsou příliš daleko, než aby mohli vést útok.
And not too far away from here.  Nepříliš daleko odsud.
But the autumn's not far away ....  Ale do podzimu už mnoho nezbý á...
But soon they saw it far away in the distance again.  Ale brzy ji znovu uviděli daleko v dálce.
But the officers' club was not too far away in the recreation area.  Zato důstojnický klub stál v nedalekém odpočinkovém prostoru.
Okay, sir, we gotta figure he couldn't be too far away from us, right?  Tak, pane, je bez debaty, že od nás nemůže být daleko, pravda?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfar from   far gone   farewell   farmer   farming   fascia   fascine   fashion