Nainstalujte si:
       

Překlad fancifully


fancifully = smyšleně; imaginárně; fantaskně; bez fantazie
construe words fancifully = vykládat slova podle fantazie;
fancy   far away   far from   far gone   farewell   farmer   farming   fascia