Nainstalujte si:
       

Překlad famous


famous = slavný; proslulý; pověstný; vynikající; prvotřídní; skvělý; famózní; nechvalně proslulý; prominentní (osobnost); renomovaný; věhlasný; staroslavný; proslavený; proslulý (7. p.)
more famous = slavnější; známější;

Překlad famous z webu:
Famous cookery.  Ooo, já, slečno, ooo, ooo...
The famous preacher says:  Slavný kazatel dí:
He was famous for this.  Tím byl proslavený.
My grandpere, the famous recluse!  Můj dědeček, slavný samotář!
So this is your famous barbarian?  Tak to je ten tvůj slavný barbar?
He has been a most famous detective.  Svého času to býval jeden z nejslavnějších detektivů.
So famous a son of so famous a father must have an opinion.  Vždyť jsme mezi přáteli.
One of the most beautiful and most famous in the world.  Jedna z nejhezčích a nejproslulejších pláží na světě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfancier   fancifully   fancy   far away   far from   far gone   farewell   farmer