Nainstalujte si:
       

Překlad family


family = rodina; domácnost; rodinný; rod (odb.); druh (odb.); čeleď; třída (odb.); skupina; dům (hist.); služebnictvo (hist.); rodový; řada; soustava; množina; systém; všichni u nás doma
cabbage family = čeleď brukvovité; brukvovité košťáloviny;
computer family = řada počítačů; rodina počítačů;
happy family = šťastná rodinka; šťastná rodina;
immediate family = nejbližší rodina; blízká rodina;
kinship family = velká rodina;

Překlad family z webu:
Family room?  V obýváku?
My family is alive!  Má rodina je naživu!
You have family there.  Máš tam rodinu.
He took the family terminal.  Sebral rodinný terminál.
There was a whole family up there.  Celá rodina.
All the women of that family were.  To byly všechny ženské v té rodině.
A good man dead, and a family destroyed.  Dobrý člověk je mrtev a rodina zničena.
She was the only survivor of a family of ten.  Z desetičlenné rodiny přežila jediná.
It was not in regular use in the family vocabulary.  V rodinném slovníku se běžně nevyskytovalo.
In 1945 my father was lost and all our family was lost.  V roce 1945 můj otec zmizel a naše rodina byla v koncích.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfamous   fancier   fancifully   fancy   far away   far from   far gone   farewell