Nainstalujte si:
       

Překlad familiar


familiar = důvěrně známý; familiární; známý; důvěrný (příliš); obeznámený; navyklý; zaběhnutý; nenucený; obyčejný; všední; dobře známý; domácí; běžný; rodinný; domácí skřítek; intimní; impertinentní; drzý; starý známý; pravidelný návštěvník; znalec; důvěrník
become familiar = srůstat; obeznámit se;

Překlad familiar z webu:
Vaguely familiar name.  Podivně známé jméno.
Are you familiar with them?  Znáš je?
At last, a familiar face.  Konečně známá tvář.
The image is a familiar one.  Tomu já rozumím.
Somehow the words had a familiar ring to them.  Ta slova spustila v mé mysli poplašný zvonek.
Here he felt he was on familiar territory.  Tady se cítil pevný v kramflecích.
It was one the stray was very familiar with.  Byl to pach, který pes velice dobře znal.
The hell of it was, he did see familiar cars.  Problém byl v tom, že viděl pouze známé vozy.
The rhythm was as old as time and as familiar as childhood.  Ten rytmus byl starý jako čas a známý jako dětství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfamiliar with   family   famous   fancier   fancifully   fancy   far away   far from