Nainstalujte si:
       

Překlad false


false = nepravda; falešný; klamný; zradit; nevěrný; nesprávný; chybný; umělý; špatný; nepravdivý; zrádný; neplatný; nepravý; nepoctivý; falešně; zrádně; lichý; lži-; lživý; jalový; planý; nepřípustný; nezákonný; protiprávní; neoprávněný; bezcenný; prolhaný
play false = nehrát fér; podvádět; balamutit;
prove false = ukázat se nesprávným; ukázat se falešným;
swear false = křivě přísahat; přísahat křivě;

Překlad false z webu:
False alarm?  Falešný poplach?
A false memory?  Umělá vzpomínka?
But with false coinage.  Ale falešnou mincí!
It was the false doctor.  Zrádcem byl falešný doktor.
Nor was it a false grin;  Ne že bych se culil falešně;
They'll have more than one false tooth.  A také mají více než jeden falešný zub.
It was he who made the false move;  Můj meč patří tomu, kdo zaplatí nejvíce.
A moment's inspection and he opened the false doors.  Vteřinová inspekce a už je měl otevřená.
And on that list was the worship of false idols, right?  A na tom seznamu bylo také uctívání falešných idolů, že?
There is, perhaps, a more fitting punishment for you, false priest.  To je pro tebe možná vhodnější trest, falešný knězi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfalse step   false witness   falsehood   falsetto   falsification   familiar   familiar with   family