Nainstalujte si:
       

Překlad fallow


fallow = úhor; neplodný; bledý; plavý; světlehnědý; ležící ladem; půda ležící ladem; neobdělávaný; neobdělaný; ladem ležící půda; hnědožlutý; ladem ležící; planý; podmítnout; neobdělaná půda; podmítání; žloutnout; vybledlý; podmítat; padá
lie fallow = ležet ladem; odpočívat;
false   false step   false witness   falsehood   falsetto   falsification   familiar   familiar with