Nainstalujte si:
       

Překlad falling


falling = pád (2. p.); padání; těžba; pokles; klesání; padající; klesavý; padací; kácení; hroutící se; rozpadající se; klopící; klesající; sklon; spadnutí; porážení; pohyb dolů; opadnutí (2. p.)
free falling = volná sedimentace; spád;

Překlad falling z webu:
Falling asleep during your own presentation was reasonable enough;  To, že usnula při své vlastní prezentaci, bylo vcelku rozumné;
A falling stone can sometimes be heard half a mile away.  Třeba padající kámen je někdy slyšet na celý míle.
Cinders patter, falling with the snow.  Uhlíky padající se sněhem ťukají o zem.
They were not falling any more.  Už nepadali.
I believe we are falling quite rapidly.  Myslím, že klesáme velmi rychle.
Twice more she missed the falling twig.  Miriel padající klacík minula ještě dvakrát.
By this time the twig is falling away from you.  Ale to už ji nestihneš chytit.
As you can see, my altitude is falling rapidly.  Jak vidíte, rychle klesám.
I leaned against the wall to keep from falling over.  Opřel jsem se o stěnu, abych neupadl.
At least ten kilowatts of raw heat must be falling on the slab;  Na desku teď dopadalo přinejmenším deset kilowattů čistého žáru;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfallow   false   false step   false witness   falsehood   falsetto   falsification   familiar