Nainstalujte si:
       

Překlad faith


faith = víra; důvěra; dané slovo; náboženství; náboženské vyznání; věrnost; čestný slib; spolehlivost; záruka; vyznání; slib; ujištění; upřímnost; poctivost; slovo; léčitel vírou
break faith = nedodržet slovo; zlomit víru;
good faith = dobrá víra; dobře míněný; dobrý úmysl; bona fide; in bad faith = mala fide;
in good faith = v dobré víře; act in bad faith = jednat ve zlé víře;
holder in good faith = držitel v dobré víře;

Překlad faith z webu:
Faith and espionage?  Víra a špionáž?
Your faith against my own?  Tvá víra proti mé?
What little faith you have!  Ty mi teda moc nevěříš!
His men had faith in him.  Jeho lidé měli důvěru v něj.
You have already broken faith once.  Už jsi svou víru jednou porušil.
We've got to have complete faith in each other.  Musíme jeden druhému beze zbytku důvěřovat.
It's as good a definition of faith as any.  Je to stejně dobrá definice víry jako každá jiná.
But on this score he had absolute faith in her.  V tomhle ohledu jí zcela důvěřoval.
And to me it sounds more like blind faith than intelligent thought.  A mně to připadá spíše jako slepá víra než jako inteligentní myšlenka.
He believed all the news he heard and had faith in none.  Všemu, co se doslechl, uvěřil a ničemu nedůvěřoval.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfaithful   fall due   falling   fallow   false   false step   false witness   falsehood