Nainstalujte si:
       

Překlad fairy


fairy = víla; skřítek; rusalka; teplouš; čarovný; pohádkový; drobný; křehký; čarodějka; titěrný; připomínající vílu; nadpřirozená bytost; homosexuál; hošan; dobrá víla
good fairy = dobrá víla; kmotřička; dobrá sudička;

Překlad fairy z webu:
Tooth fairy?  Vílu, co odnáší zuby?
It's a fairytale these guys made up to keep you quiet.  Hoši si to vymysleli, jen aby tě udrželi na uzdě.
That was a fairystory?  To byla pohádka?
The city by night was a fairyland.  V noci vypadalo město pohádkově.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfaith   faithful   fall due   falling   fallow   false   false step   false witness