Nainstalujte si:
       

Překlad fairly


fairly = slušně; docela; doslova; obstojně; zcela; úplně; důkladně; nestranně; zdvořile (poněkud zast.); příjemně; pěkně; poctivě; přímo; rovnou; dost; jednoduše; celkem; jemně; snesitelně; dosti; férově; spravedlivě; regulérně; slušnost
it was fought fairly = bojovalo se slušně;

Překlad fairly z webu:
Fairly close.  Docela ano.
It's fairly important.  Je to dost důležité.
It's a fairly common trick throughout the dimensions.  Takovej celkem běžnej trik.
That makes it fairly new.  Je poměrně nová.
The electrical end is fairly simple.  Elektricky je to jednoduché.
I hope to know it fairly soon.  Doufám, že ho budu znát velmi brzo.
If you live by them, you're fairly safe.  Když podle nich žijete, jste celkem v bezpečí.
The last two were on the money fairly well.  Dvě poslední byly dost dobré.
The town took its peculiar name from a fairly prosaic occurrence.  Město získalo své zvláštní jméno díky zcela prozaické události.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfairy   faith   faithful   fall due   falling   fallow   false   false step