Nainstalujte si:
       

Překlad fair trial


fair trial = spravedlivá hodnota; spravedlivý proces; čestný proces; tržní hodnota
right to a fair trial = právo na spravedlivé soudní řízení;

Překlad fair trial z webu:
Give 'em a fair trial - then hang 'em?  Dát jim řádný soud - a pak je pověsit?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfairing   fairly   fairy   faith   faithful   fall due   falling   fallow