Nainstalujte si:
       

Překlad failure


failure = selhání (2. p.); porucha; nedostatek; nezdar; opomenutí; zanedbání; neúspěch; úpadek; bankrot; krach; prohra; poškození; porušení (materiálu apod.); protržení přehrady; výpadek; opominutí; ubývání; neúspěšný člověk; ztroskotanec; fiasko; smolař; závada
bank failure = úpadek banky; krach banky; bankovní selhání;
brake-circuit failure = výpadek brzdového okruhu; porucha brzdového okruhu;
cascading failure = navazující selhání; dominový efekt;
catastrophic failure = katastrofální porucha; propadák;

Překlad failure z webu:
Failure was, by definition, expendable.  O nezdar samozřejmě nestál.
His failure had nothing to do with courage.  Jeho selhání nemělo co dělat s odvahou.
Or a failure of the heart?  Nebo infarkt?
Natalie realized their failure now;  Natálie se už mořila s porážkou.
In course of this failure he incurred even more debts.  Neúspěchem zabředl do dalších dluhů.
A diabetic in acidosis, from failure to take insulin.  Diabetik v acidóze, který nevzal včas inzulín.
Noone would blame him for the failure of his mission;  Nikdo na světě by mu nemohl vytknout nezdar jeho poslání;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfair means   fair to   fair trial   fairing   fairly   fairy   faith   faithful