Nainstalujte si:
       

Překlad failing


failing = selhání (2. p.); neúspěšný; nedostatek; chyba; slabost; při nedostatku; chybějící; úpadek; z nedostatku (čeho); chřadnoucí; není-li dosaženo (čeho); scházející (nedostávat se); problematický; charakterová vada; upadání; nevykonání; polámání; zameškání
be failing = selhat; zhoršovat se;

Překlad failing z webu:
Failing that, will land you on two five.  Kdyby se to nepodařila, přistanete na dvapět.
That would be failing in our duty.  To by znamenalo selhat v naší službě.
He rolled and kicked, failing to connect.  Překulil se a kopl, ale nezasáhl.
Ryan was trying to relax and failing at it.  Vzadu posádka strojovny začala připravovat reaktor.
He mocked the misshapen body and the failing limbs.  Poškleboval se znetvořenému tělu a ochablým údům.
Trisha was able to squat and pee without failing over.  Trisha si dokázala dřepnout a vyčurat se a nepřekotit se při tom.
You will demote all guards of this watch for failing in their duty.  Všechny strážné z této hlídky degradujte, nesplnili svou povinnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfailure   fair means   fair to   fair trial   fairing   fairly   fairy   faith