Nainstalujte si:
       

Překlad fading


fading = slábnutí; slábnoucí; unikající; blednutí; únik (zvuku); ztrácení barvy; ztrácení lesku; zanikání; slábnutí účinku (brzdy, spojky); fading; kolísání rádiového signálu; blednoucí; mizení; doznívající; vyjíždění (signálu); sjíždění (signálu); vadnutí
temperature fading = fading (brzda, spojka); slábnutí účinku přehřátím (brzda, spojka);

Překlad fading z webu:
The fading glow of daylight flashed against her teeth.  V pohasínajícím denním světle jí zablýskly zuby.
Autumn was fading fast, and the smell of snow was in the air.  Podzim už pomalu ustupoval zimě a ve vzduchu byl cítit sníh.
The fog was fading away.  Mlha se rozplývala.
The beautiful colours were fading now to a drab brown.  Nádherné barvy se vytratily a proměnily v bezvýraznou hněď.
She was still alive, but fading rapidly.  Ještě žila, ale rychle zhasínala.
He knelt beside the bed and studied the fading features on the pillow.  Poklekl vedle postele a zkoumal povolující se rysy na polštáři.
By the time she received it, he was a fading memory.  Když je dostala, zůstal jen matnou vzpomínkou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfailing   failure   fair means   fair to   fair trial   fairing   fairly   fairy