Nainstalujte si:
       

Překlad facts


facts = fakta; fakty; skutková podstata; skutkový stav; zprávy; meritum věci
assumed facts = předpokládaná fakta; předpokládané skutečnosti;
bare facts = holá skutečnost; holá fakta; pouhá fakta;
collateral facts = průvodní okolnosti; přímo nesouvisející okolnosti;
marshal facts = uspořádat skutečnosti; holá fakta;

Překlad facts z webu:
Facts too soon recorded are sometimes imperfect.  Fakta příliš uspěchaně zaznamenaná mohou být nepřesná.
The facts are important.  Fakta jsou důležitá.
Do these facts not speak to you?  Copak pro vás tyto skutečnosti nic neznamenají?
Casey knows her facts and figures.  Casey ovládá svá fakta a čísla.
Let me give you facts ....  Jen mě nechte připomenout pár skutečností...
Wherever it was, two important facts remained:  Ať už byl ale kdekoli, zůstávala dvě důležitá fakta:
But she held on hard to the facts of the matter.  Ale ona se přísně držela jen faktů.
I'm afraid you're making this decision based on facts not in evidence.  Obávám se, že rozhodujete na podkladě neprokázaných faktů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfaculty   fading   failing   failure   fair means   fair to   fair trial   fairing