Nainstalujte si:
       

Překlad factory


factory = továrna; závod; faktorie (hist.); zastupitelství (továrny v cizině); tovární; obchodní stanice (v cizí zemi); podnikový; závodní; výrobní závod; obchodní osada; provozovna; fabrický; výrobna; fabrika; účetní v továrně
automobile factory = automobilka; automobilová továrna;
canning factory = konzervárna; konzervárenský závod;
car factory = automobilka; továrna na automobily;
ex factory = loco továrna cena; franko závod; z továrny;
glass factory = sklárna;

Překlad factory z webu:
Factory space.  Jako ve fabrice.
The factory is undamaged.  Továrna není zničená.
Is your factory owner here?  Je ta majitelka tady?
Why not build a factory here?  Proč nepostavíš továrnu zde?
A clattering sound lifted from the factory crawler below them.  Od pojízdné továrny pod nimi zaznělo hlasité zarachocení.
Looks like a rich patch, sir, the factory commander said.  Vypadá to na bohatý flek, pane, řekl velitel továrny.
We are now going to go to a factory that has a railroad siding.  Teď pojedeme do továrny, která má železniční přípojku.
The console had the blank, halffinished look of a factory prototype.  Konzola měla nevýrazný, jen napůl hotový vzhled továrního prototypu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfacts   faculty   fading   failing   failure   fair means   fair to   fair trial