Nainstalujte si:
       

Překlad facing


facing = čelní; čelící; čelo; obkládání; obklad (stěn); obložení (stěn); čelní stěna; lemování; obrat; potahovací; lemovkový; směrem k (3. p.); vyložení; potah; výložka; obruba; průčelí; bednění; obezdívka; obkládací; obložení zdi; ražba; čelní plocha; výložkový
door facing = obložení dveří; výplň dveří;
hard facing = navařený tvrdý povlak; ostří;
steel facing = kovová membrána (těsnicí); ocelový povlak; poocelování;
stone facing = kamenný obklad; obklad kamenem;
stone-pitched facing = kamenná dlažba;

Překlad facing z webu:
He turned, facing the ruin.  Turner se otočil ke zříceninám.
Ordway swung around, facing others nearest him.  Ordway se otočil a postavil se proti li­dem, kteri mu stáli nejblíž.
The two women were facing each other.  Obě ženy teď hleděly jedna druhé do tváře.
He would have to begin facing the day.  Bude muset čelit novému dni.
The apartment had a single window facing to the rear.  Byt měl jediné okno vedoucí dozadu.
All on the slope of a hill facing the sea.  Celé na úbočí kopce obráceném k moři.
Kelly yawned as she sat in the chair facing the cash register.  Kelly usedla na židli u pokladny a zívla.
When he came back he sat on an armchair facing the bed.  Když se vrátil, posadil se do křesla před lůžkem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfact that   factor   factory   facts   faculty   fading   failing   failure