Nainstalujte si:
       

Překlad facility


facility = příslušenství; zařízení; dovednost; snadnost; lehkost; výhoda; celkové vybavení; příležitost; obratnost; poddajnost (člověka); přístupnost (snadná); vhodné zařízení; prostředek; plynulost; zručnost; povolnost (člověka); nadání; talent; vlohy; vybavení
crash-test facility = zařízení pro nárazové zkoušky; zařízení pro bariérové zkoušky;
inspection facility = kontrolní zařízení; kontrolní stanice; stanice technické kontroly;
laboratory facility = laboratorní vybavení; laboratorní zařízení;

Překlad facility z webu:
The purpose of this facility would be twofold:  Takové zařízení by mělo dvojí účel:
The museum is an excellent facility for serious scholarship.  Muzeum je vynikající instituce pro seriózní vědecké výzkumy.
It was rare for anyone, else to use this facility at night.  Nebylo pravděpodobné, že by někdo jiný použil v noci tělocvičnu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfacing   fact that   factor   factory   facts   faculty   fading   failing