Nainstalujte si:
       

Překlad facilities


facilities = vybavenost; stavební příslušenství; příležitost; celkové vybavení; laboratorní pomůcky; materiální možnosti; občanská vybavenost; technické vybavení; vlastnosti; zařízení jež jsou k dispozici
accommodation facilities = ubytovací zařízení; ubytovací možnosti;
ancillary facilities = pomocné zařízení; pomocná zařízení;
banking facilities = služby banky klientům; bankovní služby;
communication facilities = komunikační zařízení;

Překlad facilities z webu:
Our facilities are strained by this emergency.  Naše zařízení jsou naplněna touto naléhavostí.
Opulent service facilities ringed the passenger area.  Bohaté služby obklopovaly cestující ze všech stran.
There's usually a berth, and loading facilities are quicker.  Je tam jako obvykle úvaziště a nakládací zařízení jsou rychlá.
And we must start on standby water facilities at once.  A my se musíme okamžitě pustit do rezervních vodních zařízení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfacility   facing   fact that   factor   factory   facts   faculty   fading