Nainstalujte si:
       

Překlad facet


facet = aspekt; faseta (též u složeného oka hmyzu); stránka; broušená ploška (drahokamu); fasetovat; ploška; fazeta; fasetka; hladký povrch kosti; charakteristika třídy; povrch; fazetka; ploškovat; srážet hrany; stranný (aspekt)
differential facet = rozlišovací faseta; druhotná faseta;

Překlad facet z webu:
Faceto-face, he's nought but a yellow cur.  Tváří v tvář není nic jiného než žlutá sketa.
They were faceto-face.  Stáli proti sobě.
It was like a globe with a thousand facets;  Byl jako koule s tisíci fasetami;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfacial   facilities   facility   facing   fact that   factor   factory   facts