Nainstalujte si:
       

Překlad faces


faces = čelí (3. p.); stojí před (7. p.); vede (směřuje k); obličeje; aspekt
pull faces = dělat ksichty; dělat grimasy; udělat obličeje; make wry faces = tvářit se kysele (dělat křivé obličeje);

Překlad faces z webu:
Faces nearby paled.  Obličeje těch, co seděli nablízku, smrtelně zbledly.
The faces in the clouds!  Tváře v mlze!
He passed faces of people he didn't know.  Míjel tváře, které neznal.
The three dark faces waited.  Tři tmavé obličeje čekaly.
His memory recorded the faces he saw.  Jeho paměť registrovala tváře, které tam zahlédl.
All four were bearded, their faces grim.  Všichni čtyři měli plnovousy a zachmuřený výraz.
They wore their kerchiefs over their faces now.  I oni si teď ovázali tváře šátky.
The parking lots were clean and the faces were white.  Parkoviště byla čistá a tváře bílé.
Greer didn't need to see shock on the faces of his visitors.  Greer nemusí vidět na obličejích svých návštěvníků šok.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfacet   facial   facilities   facility   facing   fact that   factor   factory