Nainstalujte si:
       

Překlad faced


faced = stál před (7. p.); čelil (3. p.); čelil (3. p.)


Překlad faced z webu:
They faced each other.  Hleděli na sebe.
Now she faced south.  Nyní hleděla k jihu.
Only one man faced him.  Před ním stál pouze jediný muž.
Gathering her sword she faced him again.  Miriel sebrala meč a znovu se mu postavila.
They knew the peril he faced this day.  Věděli, jaké nebezpečí ho dnes čeká.
She turned with surprising quickness and faced the throng.  S překvapující hbitostí se otočila k davu.
He left her to her complaints and faced the street.  Zanechal ji tam i s jejími stesky a vyšel na ulici.
It was their dining room and the windows faced the road north.  Byla to jídelna s okny na sever.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfaced with   faces   facet   facial   facilities   facility   facing   fact that