Nainstalujte si:
       

Překlad fabrication


fabrication = zhotovení; zřízení; výroba; konstrukce lží; výstavba; padělek; výmysl; stavba; vymýšlení; výplod; postavení; zmontování; montáž; lži; lež; konstrukce; zpracování; bajka; smyšlenka; tovární výroba; zhotovování; smontování; stavění; výrobce výmyslů
fuel fabrication = příprava paliva; výroba paliva;

Překlad fabrication z webu:
Assemblers are doing your fabrication for you?  Asemblery místo vás zajišťují výrobu?
Most unusual, perhaps all a fabrication on their part.  Nanejvýš neobvyklá, možná, že si ji vymysleli.
You know, because of the new fabrication processes.  Však víš, ten nový výrobní proces.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfabrics   faced   faced with   faces   facet   facial   facilities   facility