Nainstalujte si:
       

Překlad fabric


fabric = látka; tkanivo; konstrukce; tkanina; stavba; struktura; budova; uspořádání; složení; hrubá stavba (budovy, lodi); pletivo; textura; továrna; kostra; postavit; zkonstruovat; výrobek; fabrikát; skladba; textilie; stavební fond; nosná konstrukce; tahokov
bonded fabric = laminát; vrstvená tkanina; kašírovaná tkanina;
cotton fabric = bavlněná tkanina; bavlněná látka;
fibreglass fabric = skleněná tkanina; tkanina ze skleněného vlákna;
laminated fabric = vrstvená tkanina; vrstvená textilie; textilie;

Překlad fabric z webu:
There's a fabric of legends for you!  Pro tebe je k dispozici celá pyramida legend.
A piece of fabric came under his hands.  Rukama zachytil kus tkaniny.
She noticed how the fabric was worn and frayed.  Pocítila, jak už je látka obnošená a roztřepená.
It was clean and smelled of fabric softener.  Byla čistá a voněla avivážním prostředkem.
It grounded with a soft grating of fabric on gravel.  Tiché zašustění štěrku naráže­jícího na tkaninu člunu to naznačilo.
Religious allegory has become a part of the fabric of reality.  Náboženská alegorie se stala součástí reality.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorfabrication   fabrics   faced   faced with   faces   facet   facial   facilities