Nainstalujte si:
       

Překlad extreme


extreme = extrémní; extrém; krajnost; nejvyšší stupeň; mimořádný; krajní; nejvzdálenější; nejodlehlejší; radikální; svrchovaný; přemrštěný; krajní potřeba; důsledek (logický); nejvyšší; v nejvyšším stupni; nejhorší; krutý; nejkrutější; dokonalý; úplný; naprostý
most extreme = nejvíce extrémní; nejextrémnější; in the extreme = v extrémním (6. p.);

Překlad extreme z webu:
Extreme close.  Je to hlavně pohybové nadání.
The extreme pain is continuing.  Ta výjimečná bolest trvá.
Approach with extreme caution.  Při přiblížení zachovejte mimořádnou opatrnost.
It cools with extreme rapidity.  Velice rychle se ochladí.
Yeah, but only in extreme matters.  Jo, ale jenom v krajním případě.
In the end, the dog's extreme hunger tipped the scales;  Nakonec psův obrovský.
But this moves us from one extreme to another.  Ale tím se od jednoho extrému dostáváme k opačnému.
Can we assume he told you this under extreme duress?  Můžeme předpokládat, že vám to řekl pod extrémním nátlakem?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextrusion   exudate   eye appeal   eyeball   eyeful   fabric   fabrication   fabrics