Nainstalujte si:
       

Překlad extras


extras = kompars; mimořádné výdaje; přídavná zařízení; příslušenství; vedlejší náklady; vedlejší příjem; zvláštní vydání; vedlejší výdaje; doplňky; komparz; vybavení; pracovní prostor
optional extras = volitelné doplňky; doplňkové příslušenství;

Překlad extras z webu:
Something extra, in exchange for the extras she was providing.  Něco navíc, výměnou za služby, které poskytovala.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextreme   extrusion   exudate   eye appeal   eyeball   eyeful   fabric   fabrication