Nainstalujte si:
       

Překlad extradition


extradition = vydání; extradice; vydání stíhané osoby jinému státu; extradiční; vydání jinému státu; svalové vlákno
treaty of extradition = smlouva o vydání (zločince státu, k potrestání);

Překlad extradition z webu:
Remember the fight over the extradition treaty?  Vzpomínáš si na boje kolem smlouvy o vydávání zločinců?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextras   extreme   extrusion   exudate   eye appeal   eyeball   eyeful   fabric