Nainstalujte si:
       

Překlad extraction


extraction = extrakce; vyjmutí; vytažení (zubu); těžba; původ; odmocnění (mat.); extrakt; extrakční; výtažek; vyjímání; dobývání; vytržení; těžení; získávání; vytahování; odběr; vymletí; odmocnina; rod; stáčení; získání; vytřepávání; odmocňování; extrahování
cold extraction = studená extrace; extrace za studena;
data extraction = extrakce dat; výběr dat;
flour extraction = výtěžnost mouky; stupeň vymílání mouky;
solvent extraction = rozpouštědlová extrakce; extrakce rozpouštědlem; nucené odvětrání;

Překlad extraction z webu:
Either the extraction or her glance set him off, however.  Jenže buď to přerušení nebo její pohled ho úplně vykolejil.
That will make the extraction effort all the easier to accomplish.  O to snazší bude dostat je odtamtud.
By four the following morning, they were at the extraction site.  Před čtvrtou ráno byli na místě, kam si pro ně měli přijít.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextractor   extradition   extras   extreme   extrusion   exudate   eye appeal   eyeball