Nainstalujte si:
       

Překlad extra


extra = extra; zvlášť; zvláštní; dodatečný; mimořádný; doplatek; mimo; mimořádně; příplatek; statista; navíc; zvláštní vydání (novin); co není zahrnuto do běžné ceny; obzvláštní; nezvyklý; další; ještě jeden; vynikající; vedlejší; nezvykle; krajně; ne-; bez
with no extra = s žádným dalším;

Překlad extra z webu:
Extra locks on the doors?  Extra zámky na dveřích?
An extra day!  Den navíc!
And with extra powder.  I s děly a se střelným prachem navíc.
I needed the extra two hours.  Potřeboval bych ještě dvě hodinky spánku.
And give me an extra copy.  A dejte mi ještě jednu kopii navíc.
We can crowd in three extra each.  Můžeme do nich vměstnat tři lidi navíc.
And don't go buying you an extra crate of trouble, either.  A nedělej si starosti.
Benning had put in a lot of extra time.  Věnovala tomu svůj volný čas.
And if we lied, we would say an extra prayer.  A když se dopustíme lži, vykoupíme se několika modlitbami navíc.
We can delay and maybe get us a few extra points.  Mohli bychom to protahovat a možná urvat pár výhod.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextract   extraction   extractor   extradition   extras   extreme   extrusion   exudate