Nainstalujte si:
       

Překlad extinguishing


extinguishing = hasicí; uhasí; zhášecí; hasící; zhasnutí; zhášecí komůrka
self extinguishing = samozhášivý; samočinné zhašení;
extra   extract   extraction   extractor   extradition   extras   extreme   extrusion