Nainstalujte si:
       

Překlad extinction


extinction = vyhasnutí; zánik (dluhu); vyhynutí; zaniknutí; splacení (dluhu); uhašení; umoření (dluhu); amortizace (dluhu); vymření; zrušení; vyhubení; extinkce; zhášení; zhasnutí; hašení; uhasnutí; vyhasínání; vymazání; vymizení; utlumení; pohlcování; zničení
arc extinction = uhasnutí oblouku; zhášení oblouku; zhasnutí oblouku;

Překlad extinction z webu:
Extinction is a very difficult research topic.  Vymírání druhů je velice obtížné výzkumné téma.
So extinction was agreed to be impossible.  Všichni se proto shodovali, že vyhynutí nějakého druhu je nemožné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextinguisher   extinguishing   extra   extract   extraction   extractor   extradition   extras