Nainstalujte si:
       

Překlad external


external = externí; vnější; zevní; povrchní; zahraniční (obchod, styky); zevnější; povrchový; nepodstatný; náhodný; vnějškový; zdání; venkovní; obřadnosti; vedlejší; vnější okolnosti; vedlejší věci; vnější vložka; vnější recirkulace výfukových plynů


Překlad external z webu:
The external speaker hissed into life, and a voice said:  Se zašuměním ožil reproduktor a nějaký hlas řekl:
And all of this had been triggered by no external stimuli at all:  A to všechno nespustil žádný vnější podnět:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorextinct   extinction   extinguisher   extinguishing   extra   extract   extraction   extractor