Nainstalujte si:
       

Překlad exterior


exterior = zevnějšek; vnějšek; exteriér; vnější povrch; fasáda; vnější; zevnější; povrchní; povrchový; zevní; vzezření; vnějškový; povrch; externí; venek; venkovní; zahraniční; zevnější strana; zevní strana; vnější vzhled; osvětlení venkovní
car exterior = vnější povrch automobilu; exteriér; exteriér automobilu;

Překlad exterior z webu:
The exterior of the cylinder frosted over.  Celý vnitřek válce pokrývala námraza.
How could one with an exterior like mine speak of love?  Jak by mohl tvor, který vypadá jako já, mluvit o lásce?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorexternal   extinct   extinction   extinguisher   extinguishing   extra   extract   extraction